Kunskapsområden

  • Informationssäkerhet
  • IT-säkerhet
  • IT-management
  • Riskhantering
  • Ackreditering
  • Arkitektur
  • Projektledning

 

Tidigare uppdragsgivare

Försvarsmakten FMV Vattenfall

Vinnova JETPAK