Välkommen till Magnus Melin Consulting!

Här finner du information om de tjänster som företaget erbjuder.

Magnus har flerårig erfarenhet och goda kunskaper inom IT- och Informationssäkerhet.
Magnus har under dessa år även erhållit certifieringarna CISSP och ISSMP som ett erkännande av de kunskaper han besitter inom området.

På följande sidor finns ytterligare information om utbildningar, tidigare uppdrag, erfarenheter samt ett komplett cv.

Vid frågor kontakta Magnus